Kullanım Şartları

NGS Cloud - Kullanım Şartları

En son 06 Haziran 2020 tarihinde güncellendi.

Bu kullanım şartları sizin (bundan sonra “Kullanıcı” olarak geçecektir) ve NGS Cloud (bundan sonra “Platform” olarak geçecektir) ve Pairend Biyoteknoloji (bundan sonra “Şirket” olarak geçecektir) arasında platformu kullanmaya başladığınız andan itibaren devreye girmektedir. Kullanıcı olarak kendi adınıza ve müşteriniz adına temsiliyetiniz ve yetkiniz olduğu; burada belirtilen şartları, koşulları ve buradaki koşulların bağlayıcılığını kabul ettiğiniz, garanti ve onay vermiş olduğunuz kabul edilmektedir.

Burada yer alan Kullanım Şartları bir servis olarak Platform tarafından platform.pairend.com adresi aracılığıyla ve/veya eğer mevcutsa ilgili internet siteleri veya mobil uygulamalar ile (bütün olarak “Site”) sunulan çevrimiçi yazılım, biyoinformatik çözümlerine ilişkili bütün yazılım araçları, veri tabanları ve servisleri (bütün olarak “NGS Cloud”) ile ilgili hükümleri belirler. Burada yer alan Kullanım Şartları NGS Cloud kullanımı için ödeme yükümlülüklerinizi, Platformun size karşı olan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini, NGS Cloud kullanım kurallarını, kullanıcı verisi (aşağıda tanımlanmıştır) ile ilgili Platform’a belli hakların verilmesini, Platform’un belli durumlarda NGS Cloud’a erişiminizi ve kullanımınızı değiştirmesini, askıya almasını veya sonlandırmasını, düzenlemektedir. Platform, burada yer alan Kullanım Şartlarında değişiklik yapma hakkını aşağıda belirtildiği üzere saklı tutar.

NGS Cloud aboneliğinizin veya erişiminizin fiyat, kullanım parametreleri ve/veya diğer uygulanabilir koşullarının çeşitli detaylarını içeren, Platform’un bir veya birden fazla servis Sözleşme, kayıt, sözleşme formalarını veya diğer sipariş dokümanlarını gerek çevrimiçi gerek yazılı veya diğer şekilde yapılan “Sözleşme” bu Kullanım Şartlarına referans olarak eklenmektedir ve NGS Cloud kullanımınıza uygulanmaktadır. NGS Cloud kullanımı ile ilgili sözleşme yaptığınızda veya siteye kaydolduğunuzda sözleşmede belirtilen herhangi uygulanabilir bir koşul belirtildiği veya ilişkilendirildiği şekilde, bu sözleşmenin bir parçası olarak kabul edilecektir. Burada belirtilen “Kullanım Şartları” metninde yer alan şartlar ve koşullar ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda yapılmış herhangi bir “Sözleşmenin” şart ve koşullarına karşı takaddüm hakkı saklıdır.

 1. ERİŞİM HAKKI VE KULLANIM

A. Erişim: Burada yer alan ve bağlayıcı olan Kullanım Şartlarını kabul ettiğinizi, bir Sözleşme onayladığınızı ve Kullanıcı olarak sizin gerekli yetkilere sahip olduğunuzu (aşağıda tanımlanmıştır) kabul etmiş sayılırsınız. Sözleşme’de belirtildiği şekli ile Site üzerinden yalnızca kullanıcı verisi (aşağıda tanımlanmıştır) analizi amacıyla servis koşulu (aşağıda tanımlanmıştır) boyunca NGS Cloud’a erişebilir ve ilgili kısımlarını kullanabilirsiniz ve diğer türlü servis şartları ve koşulları burada yer alan Kullanım Şartlarına (herhangi bir Sözleşme sınırlaması ve uygulanabilir bir ücret olmaksızın) ve diğer yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kanun, kural ve düzenlemelere tabidir. Sözleşme’de belirtilen (her bir yetkili kullanıcı) burada yer alan Kullanım Şartları’ndan sorumlu olan NGS Cloud hesabı için başvurmuş Kullanıcı, atadığı çalışanları ve/veya müşterinin diğer yüklenicileri Pairend’e erişime sahip olabilir ve kullanabilir. Eğer yetkili kullanıcı(lar) Sözleşme’de belirtilmemiş ise müşterinizin sadece çalışanları ve yüklenicileri olarak müşterinizin yararına olacak şekilde (Kullanıcı olarak siz de dahil) NGS Cloud’a yetkili kullanıcı olarak erişebilirsiniz. Bunun haricinde yetkili olmayan kullanıcıların NGS Cloud’a herhangi bir şekilde erişimine izin vermeyeceğinizi taahhüt etmiş olduğunuz kabul edilmektedir.

B. Genel Kullanım Kısıtlamaları: NGS Cloud kullanımı ve erişiminiz üzerinde mutabık kılınan Sözleşme’de (varsa) tarif edilen kullanım sınırlaması uyarınca işletilir. NGS Cloud’a erişim hakkınız sadece size açık mahiyettedir, aktarılamaz, alt lisanslandırılamaz ve feshedilebilir niteliktedir. Bu Kullanım Şartları ile tersine mühendislik, kaynak koduna dönüştürme, kopyalama, modifiye etme, web robotu ile işlem yapma (spider, crawl vb.) veya platform temelinde NGS Cloud’u veya siteyi veya herhangi bir kısmı ile ilgili türev işler oluşturma, satma, yeniden satma, görüntüleme, dağıtma, neşretme, kiralama veya kontratla kiralama yapmayacağınızı taahhüt etmektesiniz. Yukarıda belirtilenler harici, NGS Cloud’un standart işlevselliği ile uyumlu olarak üretilen raporları yazdırabilir, kullanabilir ve kopyalayabilirsiniz.

 1. NGS Cloud’u veya Site’yi kullanarak kanunları çiğneyici, karalamacı veya diğer türlü kanunlara aykırı veya haksız bilgi veya belgeyi veya üçüncü şahısların gizliliğini ve diğer hakları ihlal edecek materyali giremez, saklayamaz veya iletemezsiniz, 
 2. NGS Cloud’u veya Site’yi kullanarak virüs, solucan veya diğer zararlı yazılımları giremez, saklayamaz veya iletemezsiniz,
 3. NGS Cloud’a veya Site’ye ait herhangi bir telif hakkı veya ticari markayı veya diğer tescilli bir hakkı ihlal edemezsiniz, değiştiremezsiniz veya gizli tutamazsınız, 
 4. NGS Cloud’un veya Site’nin bütünlüğünü veya performansını bozamazsınız veya etkileşime geçemezsiniz, 
 5. NGS Cloud’un herhangi bir kısmını yetkilendirilmemiş amaçlar ile indeksleyemez veya robot, örümcek, site arama/bilgi çekme uygulaması veya diğer araçları kullanarak bilgi çekemez veya toplayamazsınız. NGS Cloud’un kullanımı veya erişimi konusunda bu Kullanım Şartları’nda belirtilen kısıtlamalarda veya sınırlamalarda herhangi bir ihlal veya ihlal girişiminin fark edilmesi anında Platform’a hemen bilgi vereceğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız.

C. Üçüncü Taraf Yazılım ve Veri Özelliği: NGS Cloud üçüncü taraf veri tabanları, yazılımlar ve diğer üçüncü taraf teknolojiler ve fikri mülkiyetler içerebilir. Kullanıcı olarak size sunulan lisans ve NGS Cloud’a olan erişiminiz ve kullanımınız, bahsi geçen üçüncü taraflar ile olan herhangi bir lisans Sözleşme’sinin şartlarına ve koşullarına bağlıdır ve bu koşullara uymaya taahhüt etmiş bulunmaktasınız. Yukarıda belirtilenler harici, herhangi bir testi veya herhangi bir tanı koymak için gerekli lisansları veya herhangi başka bir hakkı (veya özel bir varyanttan, genetik belirteçten veya DNA dizisinden yararlanmak) temin etmek konusunda sadece Kullanıcının sorumlu olduğunu ve Platform’un (ve Kullanıcı’nın NGS Cloud kullanımı) size bu hakkı sağlamadığını kabul etmektesiniz. 

NGS Cloud kullanımı sonrası ortaya çıkabilecek herhangi bir bilimsel makalenin yöntem bölümünde ve sunumlarda veya herhangi diğer makalelerde, sunumlarda, web bültenlerinde veya diğer yayınlarda NGS Cloud için uygun, kolayca görülebilir ve özel referans (örneğin “Pairend NGS Cloud yapay zeka destekli genetik analiz platformu” şeklinde) verilmelidir. 

D. Hakların Saklanması: İşbu sözleşmede açıkça verilen haklara tabidir. Platform ve lisansörleri NGS Cloud ve Site ile ilgili (Kullanıcı Verisi hariç bütün bilgi, içerik, yazılım ve diğer materyaller) ve Platform’un diğer bütün entelektüel hakları dahil bütün hakları, mülkiyetleri ve çıkarları saklıdır. Şirket tarafından, işbu Kullanım Şartları kapsamında, zımni itiraz hakkının düşmesi veya başka bir şekilde, burada açıkça belirtilenlerin ötesinde hiçbir fikri mülkiyet veya diğer hak veya lisans verilmez veya sağlanmaz. İşbu belge veya yazılımı hiçbir kopyası satılamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz veya lisanslanamaz; bunun yerine, bu Kullanım Şartları’nda açıkça belirtildiği gibi, yalnızca NGS Cloud’a çevrimiçi olarak erişim hakkı ve bu siteyi kullanma konusunda sınırlı hak tanınmaktadır.

E. Kullanıcı Hesapları: NGS Cloud kullanımı için kaydolduğunuzda veya Şirket ile Sözleşme yaptığınızda, sizin ile ilgili Platform’a verilen tüm bilgilerin doğru, hatasız, güncel ve eksiksiz olacağını kabul edersiniz. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu tür bilgileri derhal güncellemeyi kabul etmiş sayılırsınız. Hesap bilgilerinizin ve şifrenizin gizliliğini korumaktan tamamen siz sorumlusunuz.

(a) NGS Cloud kullanırken başka bir kişinin veya tüzel kişinin hesabını, kullanıcı adını veya şifresini kullanmamayı veya 

(b) şifrenizi başka bir kişiye (Müşteri varlığında veya başka bir şekilde) veya üçüncü taraflara ifşa etmemeyi veya hesabınızı paylaşmamayı veya herhangi bir kişinin veya kurumun hesabınızı veya kullanıcı kimliğinizi Platform ile birlikte kullanmasına izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Hesabınızın bilginiz dışında kullanımı veya şifrenize veya erişiminize şüpheli kullanım olduğunda derhal Platform’u bilgilendirmeyi kabul etmiş sayılmaktasınız. Hesabınızın herhangi ve her türlü olan kullanımından yalnızca siz sorumlusunuz. 

F. Servis Seviyesi: Platform, Platform’un standart destek politikalarına ve prosedürlerine uygun olarak ve/veya Sözleşme’de belirtildiği şekilde, Platform’un normal çalışma saatleri içinde belirlenmiş irtibat kişileri aracılığıyla NGS Cloud için e-posta ve mesajlaşma desteği sağlayacaktır.

Bu Şartlar ve Koşulların hüküm ve koşullarına tabi olarak, Platform, NGS Cloud'un kullanıcı tarafından düzenli olarak kullanılmasını sağlamak için ticari olarak makul çabayı aşağıdaki durumlar hariç gösterecektir:

 1. Platform’un mümkün olduğu ölçüde hafta sonu saatlerinde planlayacağı planlı kapalı kalma süresi
 2. Hizmetleri sağlamak için Platform tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerin veya teknoloji sağlayıcılarının neden olduğu kullanılamama durumları
 3. Platformun kontrolü haricinde meydana gelen sınırlama olmaksızın, doğal afet, siyasal olaylar, seller, yangınlar, depremler, sivil huzursuzluklar, terör eylemleri, pandemiler, grevler veya diğer işgücü sorunları, internet servis sağlayıcılarının arızaları veya gecikmeleri, hackleme veya hizmet dışı bırakma atakları sebebiyle olan kullanılamama
 4. Üçüncü taraf yazılım, donanım veya verilerin neden olduğu kullanılamama
 5. Kullanıcı tarafından kaynaklanan kullanılamama durumları (Kullanıcı Verisi ile problemler veya bilgi teknolojisi altyapınız, bilgisayarlarınız, ağlarınız veya yazılımlarınız ile ilgili bu Şartlar ve Koşullar uyarınca NGS Cloud’u kullanmamanız gibi)

Platform, NGS Cloud'da genel olarak herhangi bir güncelleme, düzeltme veya değişiklik yaparsa, bunları sizin için de kullanılabilir hale getirecektir (Şirketin bu tür güncellemeleri, düzeltmeleri veya değişiklikleri ilk etapta sunma yükümlülüğü olmadığı anlaşılmaktadır.). Yukarıdakilere tabi olarak, Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, NGS Cloud (veya Site) veya diğer Hizmetleri değiştirme, artırma veya sınırlama hakkını saklı tutar. NGS Cloud (ve/veya Site) veya diğer Hizmetlerde yapılan tüm değişiklikler, güncellemeler, düzeltmeler ve eklemeler burada belirtilen Şart ve Koşullara tabidir.

2. KLİNİK KULLANIM UYGUNLUĞU AÇISINDAN KULLANICI SORUMLULUKLARI

NGS Cloud'a erişiminizin ve kullanımınızın (bunlardan elde edilen sonuçların veya verilerin herhangi bir şekilde kullanımı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olmasını sağlamaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, teşhis veya diğer klinik kullanım için NGS Cloud’un herhangi bir kullanımının veya uygulamasının, yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olmasını ve bu tür kullanım ve uygulama için gerekli tüm onayları, bilgilendirilmiş onam formlarını, izinleri ve yetkileri alma sorumluluğunun yalnızca sizde olduğu kabul edilmektedir.

NGS Cloud'un bir teşhis veya tıbbi cihaz veya hizmet olarak kullanılmak üzere tasarlanmadığını, tescillenmediğini veya onaylanmadığını ve NGS Cloud'un ve çıktısının, verilerinin ve raporlarının teşhis veya klinik tavsiye teşkil etmediğini kabul etmiş sayılmaktasınız. NGS Cloud’dan veri veya raporlar kullanarak herhangi bir klinik veya tanısal yorum, sonuç, öneri veya analiz, herhangi bir klinik veya tanı amaçlı kullanımdan önce NGS Cloud tarafından değil, uygun şekilde lisanslanmış bağımsız profesyoneller kullanarak yalnızca kullanıcı tarafından onaylanmalı, doğrulanmalı ve tasdik edilmelidir. Yukarıdakilere tabi olarak, Platform, Kullanıcı Verileriniz için aşağıda Bölüm 3'te açıklandığı gibi belirli güvenlik ve gizlilik politikaları ve uygulamalarını kullanmaktadır.

3. KULLANICI VERİSİ

A. Kullanıcı Verisi: Bilgi, iletişimler, metin, dosyalar, fotoğraflar, grafikler, videolar, mesajlar veya diğer materyal veya içerik, yüklenmiş, gönderilmiş, postalanmış veya diğer türlü NGS Cloud’a (ve/veya Site’ye) sizin tarafınızdan veya sizin için ulaştırılmış, genomik diziler, ekzomlar, bcl, bam, bai, cram, fastq, vcf gibi ama bunlarla sınırlı olmayan dosya türleri, özel DNA dizileri, örnek bilgileri, annotasyonlar, fenotipik bilgi, gen setleri ve varyant setleri (bütünü ile Kullanıcı Verisi) dahil ancak sınırlı olmamakla birlikte bütün veri burada bahsi geçen ve Kullanım Şartlarına bağlıdır.

Böylelikle, NGS Cloud’a (ve Siteye) Kullanıcı Verilerini sağlamak, bu Kullanıcı Verilerini analiz etmek, saklamak ve başka şekillerde kullanmak için tam hak ve yetkiye sahip olduğunuzu ve gerekli tüm yetkileri, lisansları ve onayları aldığınızı tasdikler, temsil eder ve garanti edersiniz; müşteriler, kullanıcılar veya üçüncü taraflar için herhangi bir test yapmak, teşhis veya analiz yapmak amacıyla herhangi bir kişinin veya tüzel kişinin fikri mülkiyetini, gizliliğini veya diğer haklarını ihlal etmeden ve geçerli yasalar, kurallar veya düzenlemeler ile ilgili herhangi bir ihlale neden olmadan Platform’a analiz etme, saklama ve diğer türlü Kullanıcı Verisini kullanma yetkisini vermektedir. Platform ve Şirket hiçbir koşulda, herhangi bir Kullanıcı Verisinde hata veya eksiklik, herhangi bir Kullanıcı Verisinde herhangi bir değişiklik, kayıp veya silinme veya bunun sonucunda meydana gelen herhangi bir kayıp veya hasar dahil olmak üzere hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

B. Verinizin Korunması ve Mahremiyeti: Kullanıcı verileriniz bizim değil, kullanıcı olarak size aittir ve Platform bu Kullanıcı verilerinin başkaları tarafından kullanılmasını veya başkalarına ifşa edilmesini önlemek arzusu ve isteğindedir. Platform, uygun idari, fiziksel ve teknik güvencelerin kullanılması da dahil olmak üzere Kullanıcı verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini Platformun Gizlilik Politikası’na uygun olarak koruyacaktır. 

Platform, NGS Cloud'un Kişisel Verileri Koruma Kanunun (“KVKK”) gereksinimlerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun rehberlerine, Avrupa Parlamentosu Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) gereksinimlerine ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Hesap Verebilirlik Yasası'nın (“HIPAA”) veri gizliliği ve güvenliği gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlandığını onaylamaktadır. Platform, NGS Cloud'a girilen müşteri verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumak için KVKK, GDPR ve HIPAA gereklilikleri ve endüstri standardı uygulamaları dikkate alarak güvenlik politikaları ve uygulamaları kullanmaktadır. Platform, (NGS Cloud’un hatası olmaksızın) kamuya açık olan veya yürürlükteki yasalara veya resmi makamlardan gelen uygun taleplere uyması gereken Kullanıcı verilerini kullanma ve ifşa etme hakkını saklı tutar ve Platform bu tür ortaya çıkan herhangi bir durum ile ilgili olarak yükümlü olmayacaktır. NGS Cloud kullanımınız yoluyla, bu Kullanım Şartları’nda açıklandığı gibi ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak bu bilgilerin toplanmasını, saklanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.

C. Kullanıcı Verilerinin Lisanslanması: Yukarıda açıklanan kısıtlamalara ve korumalara tabi olarak, NGS Cloud veya Siteye Kullanıcı Verilerini yükleyerek, göndererek veya başka bir şekilde sağlayarak, Platformun bu Kullanıcı Verilerini yalnızca aşağıdaki hususlar için kullanabileceğini onaylamış olmaktasınız.

(i) NGS Cloud’u işletmek, kullanımı sürdürmek ve yönetmek,

(ii) Platformu ve/veya diğer genomik yazılım, analiz ürünleri veya araçları (örnek olarak kümelenmiş veya kişisel bilgilerin çıkartılmış olduğu veri ile veritabanları, algoritmalar, makine öğrenmesi ve diğer yapay zeka uygulamaları modelleri ve analiz servisleri dahil ancak sınır belirtmeksizin) geliştirmek, modifiye etmek, kullanmak ve iyileştirmek, 

(iii) kümelenmiş veya kişisel bilgilerin çıkartılmış olduğu verileri, istatistikleri, analitik sonuçları ve eğilim bilgilerini oluşturmak, kullanmak ve yayınlamak. Ayrıca, NGS Cloud'u kullanarak Platform'un, sizi Şirketin bir müşterisi veya kullanıcısı olarak ve Platformun pazarlama, kurumsal ve promosyon malzemelerinde tanımlamak için adınızın ve logonuzun kullanabileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, Platformun makul talebi üzerine, zaman zaman diğer potansiyel müşteriler, sektör analistleri ve medya için Platform adına referans olmayı kabul etmektesiniz. Siz veya üçüncü taraf lisans verenleriniz, yukarıdaki lisansa tabi olarak, Kullanıcı Verileri ile adınız ve logonuzdaki fikri mülkiyet haklarını saklı tutarsınız.

4. ÖDEME KOŞULLARI

A. Servis ve Kullanım Ücretleri: Sözleşmenizde belirtilen ücretleri ve varsa (ve öncelikli olacak Sözleşme kapsamına girmeyen) NGS Cloud içinde veya Site'de NGS Cloud ile bağlantılı olanlar dahil, kullanım ücretleri varsa diğer ücretler (rapor oluşturmada veya analiz edilen örnek hacmi, özel fonksiyonel özellikler ve özel veri tabanları veya araçların kullanım ücretleri gibi) ve ön ödeme ve periyodik abonelik ücretleri ve diğer belirlenmiş ücretleri (toplu olarak, “Ücretler”) Platforma ödemeyi kabul etmektesiniz. Tüm Ücret ödeme yükümlülükleri iptal edilemez ve ödenen tüm Ücretler iade edilemez ve kredilendirilemez. Platform, burada belirtilen Ücretlerin (veya tanımladığı ya da tanımlayacağı yeni Ücretlerin) herhangi bir kısmını veya tamamını Kullanıcıya öncesinde bildirimde bulunarak değiştirebilir (Eğer bir Sözleşme’da açıkça Ücretlerin belirli bir dönem içinde sabit tutulması belirtildiği haller dışında). Şartlar ve Koşulları bitirmedikçe ve NGS Cloud kullanımınızı ve erişiminizi değiştirilen veya yeni Ücretler bildirimini izleyen otuz (30) gün içinde sona erdirmedikçe, aşağıdaki fesih hükümleri uyarınca bildirim üzerine bu tür Ücretler otomatik olarak yürürlüğe girecektir (ve işbu belgede ödenecek Ücretler haline gelecektir). Değişen veya yeni ücretlerin (bu otuz günlük süre içinde fesih olmaması) bildirilmesinden sonra NGS Cloud'u kullanmaya devam etmeniz, bu şekilde olan ücret değişikliklerini kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

B. Ödeme Koşulları: Bütün Ücretleri ödemek ile yükümlüsünüz ve bütün Ücretler, kullanım ücretleri olan Ücretler ile ilgili olarak veya Sözleşme veya aboneliğiniz esnasında periyodik temelli tanımlanmış periyodik abonelik ücretleri ile ilgili Ücretler, uygulanabilir rapor, özellik veya işlevsellik üretimi, seçilimi veya kullanımı sonrası hak edilmektedir. Diğer bütün Ücretleri Sözleşme’de tanımlanmış zaman(lar)da veya eğer tanımlanmadı ise bu Ücretlerin Platform tarafından fatura edilmesini takiben otuz (30) gün içinde ödemek ile yükümlüsünüz. Bütün ücretler avro (Euro) olarak NGS Cloud için kayıt olduğunuzda veya sözleşme imzaladığınızda belirteceğiniz Platform tarafından atanmış hesaba veya kredi kartı hesabına (veya eğer uygulanabiliyorsa PayPal veya diğer kredi kartı hesabına) anında elektronik para transferi aracılığıyla ödenebilmektedir. Platforma bildirdiğiniz kredi kartı bilgisini (veya diğer hesap bilgilerini) doğru ve güncel tutmakla yükümlüsünüz. Vadesi gelmiş ve Platforma ulaştırılmayan herhangi bir Ücret nedeniyle aylık ödenmemiş bakiyenin %1,5'i oranında veya yasaların izin verdiği azami orana (hangisi daha düşükse), bu ödemenin yapıldığı tarihten ödeme tarihine kadar tahakkuk edecektir.

C. Vergiler: NGS Cloud kullanımınız ya da NGS Cloud’a erişiminizle ilişkili herhangi bir nitelikteki vergi, ön kesinti, harç veya benzeri devlet ödeme yükümlülüklerini (ve tüm Ücretler dışında kalan) ödemekle ve bu Şartlar ve Koşullar altındaki Ücretlerin ödenmesi (Platformun net geliri üzerinden alınan vergiler hariç) konusunda sorumlusunuz. Platform'un, işbu belge ile sorumluluğu altında olduğunuz vergi, ön kesinti, harç veya benzeri ödeme sorumluluklarını ödemek veya toplamak gibi yasal yükümlülüğü varsa, Platform, işbu Sözleşme uyarınca sizden tahsil edilen ve ödenen tutarlara uygun tutarı ekleyebilir.

D. Kredi Kartı Yetkilendirmesi: Kredi kartı bilgilerinizi NGS Cloud Sözleşmesi (veya PayPal veya başka bir ödeme hesabı) ile bağlantılı olarak sağlarsanız, sağladığınız herhangi bir kartın veya hesap numarasının ve ilgili fatura ve ödeme bilgilerinin, yalnızca kredi kontrol etmek, Platforma ödemeyi gerçekleştirmek ve hesabınıza hizmet vermek amacıyla ödeme işlemcileri ve/veya kredi kuruluşları gibi diğer şirketlerle paylaşılabileceğini kabul edersiniz. Platform, kredi kartı veya ödeme hesabının geçerli olduğunu ve/veya satın alma işleminizi karşılayacak gerekli paraya veya krediye sahip olduğunu doğrulamak için, buradaki herhangi bir satın alma işleminden önce kredi kartınızdan veya başka bir borç hesabınızdan ön izin isteyebilir. NGS Cloud için bir Sözleşme sağlayarak kredi kartınızı veya ücret hesap bilgilerinizi sağlayarak, hizmet Süresi boyunca herhangi bir kullanım ücreti, aylık abonelik ücreti veya zaman zaman ücretlendirilen diğer dönemsel veya kullanım ücretleri de dahil olmak üzere, Platforma bu tür kart veya hesapları otomatik olarak tahsil etme (ve kartı veren kuruluşa veya hesap sahibine ödeme yapma yetkisi verme) yetkisi vermektesiniz. Kredi kartıyla ödeme yapmayı seçerseniz, Şirket'in buradaki Ücretler için yüzde üç (% 3) işlem ücreti ekleme hakkı vardır.

5. MAHREMİYET

A. Gizlilik Politikası: Kullanıcı tarafından olan NGS Cloud’un ve Sitenin tüm kullanımı ve erişimi, Platform'un zaman zaman koşullara uygun olarak değiştirilebilir ve iyileştirebilir olan “Gizlilik Politikası” koşullarına tabidir. Burada belirtilen ve referans olarak Şartlar ve Koşullar'a dahil edilen Gizlilik Politikası’na uymaya rıza göstermektesiniz; burada belirtilen Şartlar ve Koşullar Gizlilik Politikası'na ve herhangi bir çelişki boyutuna göre öncelikli olması şartıyla, Gizlilik Politikası yerine burada belirtilen Şartlar ve Koşullar geçerli olur ve uygulanır.

B. Mahremiyet: Burada kullanılan şekliyle "Gizli Bilgiler", sözlü olarak buradaki Şartlar ve Koşullar kapsamında veya bu bağlamda, bir tarafın (“İfşa Eden Taraf”) diğer tarafa (“Alıcı”) açıkladığı veya sağladığı, kamuya açık olmayan veya tescilli yazılı veya başka türlü tüm bilgiler anlamına gelir. Platformun Gizli Bilgileri, NGS Cloud’u (nasıl işlediği ve yapılandırıldığı ve düzenlendiği, içerdiği içerik ve malzemelerin detayları ve sistemleri, prosedürleri ve süreçleri) ve ayrıca Platform teknik bilgilerini, ürün planlarını ve tasarımlarını içermektedir. Kullanıcı Gizli Bilgileri Kullanıcı Verisini içermektedir.

i. Kullanım ve İfşa Etme Üzerine Kısıtlamalar: Alıcı, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerinin gizliliğini korumak için, benzer türdeki (ancak hiçbir durumda makul bakımdan daha az) kendi gizli bilgilerinin gizliliğini korumak için Alıcının kullandığı özen derecesinde olunmalıdır. Alıcı aşağıdakilere uyacağını kabul eder,

(a) İfşa Eden Taraf Gizli Bilgilerini, yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu Hüküm ve Koşullar altındaki haklarını kullanmaktan başka bir amaçla kullanmamaya

(b) İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini (bu Şart ve Koşullarda veya İfşa Eden Tarafça yazılı olarak açıkça yetkilendirilmedikçe) ve buradaki Şartlara uygun amaçlar için Alıcının bu bilgilere erişmesi gereken çalışanlar ve yükleniciler ve burada yer alan gizlilik hükümlerinden daha az koruyucu olmayan bu tür Gizli Bilgilere ilişkin gizlilik yükümlülüklerine tabi olanlar hariç ifşa etmemeye; yukarıdakiler, Platform'un Kullanıcı Verilerini ve diğer ilgili Gizli Bilgileri kullanması ve ifşa etmesi ile ilgili olarak Platformu'un Gizlilik Bilgilerinizi Gizlilik Politikasının izin verdiği ölçüde kullanabileceği ve ifşa edebileceği şekilde Gizlilik Politikasına tabidir.

ii. Harici durumlar: Yukarıdakilere bakılmaksızın, Alıcı eğer yasal veya mahkeme kararı ile zorunlu kılınırsa bilgileri veren Alıcı İfşa Eden tarafa bu şekilde olan zorunluluğu açıkladıktan sonra Gizli Bilgileri (yasal olarak izin verilen ve makul ölçüde uygulanabilir olduğu ölçüde) ve İfşa Eden Tarafın ifşaya itiraz etmek istemesi halinde İfşa Eden Tarafın maliyetinde makul yardım suretiyle ifşa edebilir. Ayrıca, yukarıda bahsi geçen kullanım ve ifşa etme kısıtlamaları aşağıdaki bilgiler için geçerli olmayacaktır:

(a) Alıcının hatası olmadan genel olarak halka açık olarak bilinmiş olan veya bilinen hale gelen bilgi

(b) İfşa edilmeden önce Alıcı tarafından bilinen veya İfşa Eden tarafça temin edilebilecek eş zamanlı belge ile kanıtlanabilen bilgi

(c) İfşa Eden tarafa ait herhangi bir zorunluluğu delmeden üçüncü taraftan haklı bir şekilde alınmış bilgi veya 

(d) İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgisinin kullanımı veya Gizli Bilgisine referans olmadan Alıcı tarafından bağımsız olarak geliştirilmiş bilgi

6. NGS CLOUD SÖZLEŞMESİNİN KOŞULU, SONLANDIRILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

A. Servis Süresi: NGS Cloud hizmetinizin (“Hizmet Süresi”) süresi, Sözleşmenizi kabul ettiğiniz tarihte başlayacaktır (bu Şartlar ve Koşulların seçim veya tıklamayla veya herhangi bir Sözleşme formuna girerek kabul edilmesi dahil) ve Sözleşmede belirtildiği gibi bir sonlanma tarihi (varsa) veya daha önce aşağıda belirtildiği gibi NGS Cloud hizmetinin sonlandırılma tarihinde sona erecektir. Burada belirtilen Şartlar ve Koşullar, bu Hüküm ve Koşulları (veya daha önce NGS Cloud'u ilk kullandığınız tarihi) kabul ettiğinizi belirtmek için geçerli düğmeyi seçtiğiniz veya tıkladığınız veya geçerli siparişi yürüttüğünüz tarihten itibaren başlayacak ve yürürlüğe girecektir ve tüm Siparişler altındaki tüm NGS Cloud hizmetlerinin feshi üzerine feshedilir.

B. Kullanıcı tarafından Sonlandırma: NGS Cloud hizmetinizi, Platforma otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir zamanda (veya sebepsiz) feshedebilirsiniz; bu tür bir fesih, ödeme yapmadığınız sürece bu otuz günlük bildirim süresinin sonunda yürürlüğe girer. Abonelik olan durumdaki bu tür bir fesih, Sözleşmede belirtilen herhangi bir geçerli dönemsel abonelik süresinin sonunda veya belirtilmezse, bir sonraki tam periyodik abonelik süresinin sonunda gerçekleşir (ve periyodik abonelik ücretleri de dahil olmak üzere, otuz gün veya daha uzun bir sürede ödenmesi gereken Ücretleri ödemekle yükümlü olursunuz). Fesih bildiriminizi aldıktan sonra, Şirket NGS Cloud hesabınızı geçerli fesih tarihinde feshedecektir. NGS Cloud hizmetinizin feshi, fesih öncesinde tahakkuk eden veya var olan herhangi bir yükümlülüğü veya tahakkuk eden Ücretleri ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

C. Platform tarafından Sonlandırma: Platform, NGS Cloud hizmetinizi, size yazılı olarak otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir nedenle (veya sebepsiz) herhangi bir zamanda feshedebilir; Sözleşmede belirtildiği şekilde NGS Cloud’a (veya sabit vadeli plana) periyodik abonelik durumunuz varsa bu durumda bu fesih,

(i) bu otuz günlük ihbar süresinin sonu veya

(ii) Sözleşmede belirtilen herhangi bir geçerli dönemsel abonelik döneminin veya sabit sürenin sonu veya belirtilmemişse, bir sonraki tam aylık abonelik döneminin sonunda (ve periyodik abonelik ücretleri de dahil olmak üzere, otuz gün veya daha uzun bir sürede ödenmesi gereken Ücretleri ödemekle yükümlü olursunuz) yürürlüğe girer.

Ayrıca ve başka herhangi bir çözümü sınırlamaksızın, bu şartlar ve koşulları ihlal etmeniz durumunda (vadesi geldiğinde Ücretlerin ödenmemesi de dahil olmak üzere), on beş (15) günlük bildirimle on beş günlük sürenin bitiminden önce de durumu düzeltmemeniz halinde NGS Cloud hizmetinizi feshedebilir. Platform, bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir şekilde ihlali durumunda NGS Cloud’a erişiminizi ve kullanımınızı derhal askıya alma hakkını saklı tutar. Platform tarafından herhangi bir fesih durumunda, Platform, geçerli fesih tarihinde NGS Cloud hesabınızı feshedecektir. Hizmetinizin feshi, fesih öncesinde tahakkuk eden veya var olan herhangi bir yükümlülüğü veya tahakkuk eden Ücretleri ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

D. Fesihin Etkisi: NGS Cloud hizmetinizin Siz veya Platform tarafından herhangi bir şekilde feshedilmesi üzerine, Platformun NGS Cloud sağlama veya oraya erişim için başka hiçbir yükümlülüğü olmayacağını veya Şirkete ödenen veya ödenecek tutarları iade etme, iade etme veya kredi verme yükümlülüğünün olmayacağını anlar ve kabul edersiniz. Fesih üzerine, bu Şartlar ve Koşullar tarafından kullanıcıya verilen tüm lisanslar ve diğer haklar derhal sona erecek ve NGS Cloud’u kullanmayı bırakıp sona erdireceksiniz. Platform, NGS Cloud'un feshi veya NGS Cloud veya Site kullanımınızın feshi için kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü değildir.

(i) Kullanıcı Verisi. Tüm Kullanıcı Verilerinizin kopyalarını saklamanız önerilir; ancak, yürürlük fesih tarihinden sonraki otuz (30) gün boyunca, Şirket, bu tür bir fesih tarihi itibariyle NGS Cloud’da yer alan Kullanıcı Verilerini bu otuz günlük sürenin bitiminden önceki yazılı talep üzerine tarafınıza sunacaktır. ÖNCEKİ CÜMLEDE AÇIKÇA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE, HERHANGİ BİR SONA ERME DURUMUNDA, NGS CLOUD'A SUNDUĞUNUZ, GÖNDERDİĞİNİZ, YÜKLEDİĞİNİZ VEYA BAŞKA ŞEKİLDE SAĞLANMIŞ HERHANGİ BİR KULLANICI VERİSİNE KULLANICI TARAFINDAN ULAŞIM SAĞLANAMAZ. Ayrıca, yürürlükteki yasaların gerektirebileceği durumlar dışında, Platform, NGS Cloud'da veya hesabınızla ilgili herhangi bir Kullanıcı Verisini veya diğer bilgileri herhangi bir bilgiyi Size veya Tarafınızdan yönlendirilen üçüncü taraflara iletmek için saklamak, korumak, silmek veya imha etmek (ancak kendi takdirine bağlı olarak) yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. 

(ii) Şartlar ve Koşullar Süreleri. NGS Cloud hizmetinizin (veya bir bütün olarak bu Şartlar ve Koşulların) herhangi bir feshi üzerine, Bölüm 1 (C, D, F), 3, 4 (B), 5 (D) ve 6 ila 10 burada belirtilen Şartlar ve Koşullar geçerli olacak ve tam olarak yürürlükte kalacaktır. Ayrıca, bu fesih öncesinde tahakkuk etmiş olan bu Şartlar ve Koşullar ve Platform’un fesih öncesinde ödenecek veya ödenecek Ücretler ile ilgili olarak Bölüm 2 kapsamındaki yükümlülükleriniz, bu fesihten sonra geçerli olmaya devam edecek ve tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Şartlar ve Koşulların diğer tüm hükümleri, NGS Cloud hizmetinizin bu şekilde feshedilmesiyle sona erecek ve bundan sonra hiçbir etkisi veya etkisi olmayacaktır.

E. Platform tarafından NGS Cloud veya Koşul ve Şartların Değişikliği: Platform, kendi takdirine bağlı olarak, önceden haber vermeksizin NGS Cloud'u (veya Siteyi) değiştirme, artırma veya sınırlama hakkını saklı tutar. NGS Cloud (ve/veya Site) üzerinde yapılan tüm değişiklikler ve eklemeler, Şirket tarafından yazılı olarak aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Hüküm ve Koşullara tabidir. Platform, değişiklikleri veya değiştirilmiş Şartlar ve Koşulları Sitede yayınlayıp size bildirimde bulunmak suretiyle bu Şartlar ve Koşulları istediği zaman kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir veya iyileştirebilir. Değiştirilen tüm şartlar ve koşullar ile iyileştirilmiş Şartlar ve Koşullar, Platforma ilk olarak değişiklikleri veya değiştirilen Şartları reddettiğini yazılı olarak bu otuz günlük süre içinde bildirmedikçe (geçerli yasa tarafından daha uzun bir bildirim süresi gerekmedikçe) otuz (30) gün sonunda yürürlüğe girecektir. Böyle bir ret durumunda Şartlar ve Koşullar, yukarıda belirtildiği şekilde feshedilinceye kadar orijinal hükümleri uyarınca devam edecektir. Değiştirilmiş şartlar ve koşullar sizin için kabul edilemezse, tek çareniz yukarıdaki ret bildirimini zamanında sağlamak veya NGS Cloud (ve Site) kullanmayı bırakmak ve varsa NGS Cloud hizmetinizi yukarıda belirtildiği şekilde sonlandırmaktır. Platform bu tür bir revizyon veya değişiklik hakkında bildirimde bulunduktan sonra zamanında red bildirimi yapmadan NGS Cloud'a erişmeye veya kullanmaya devam ederek, revize edilmiş Şartlar ve Koşullara bağlı kalmayı kabul etmiş olduğunuzu beyan etmektesiniz. Bu Hüküm ve Koşullar, her iki tarafın açık yazılı sözleşmesi haricinde, başka şekilde değiştirilemez veya değiştirilemez. Platform, Gizlilik Politikasını hükümlerine uygun olarak ayrıca değiştirebilir.

7. GARANTİLERİN REDDİ

A. “Olduğu Gibi” Esasıyla Sunulan Bilgiler; Risk Varsayımı: Herhangi bir rapor, veri, makale, yayın, içerik, malzeme, rapor, analiz, üçüncü taraf veri tabanları, üçüncü taraf araçları ve NGS Cloud veya Site aracılığıyla diğer türlü üretilen, NGS Cloud’da veya Site’de hali hazırda bulunan veya diğer türlü Platform veya Site’de aracılığıyla sağlanan gerek Platform ve/veya üçüncü taraf kaynaklardan gelsin ya da gelmesin (topluca “NGS Cloud İçeriği”), diğer her türlü bilginin kullanımından kaynaklanan riskleri tamamen üstlendiğinizi kabul etmektesiniz. Bu tür riskler arasında, sınırlı olunmayarak, hatalı, yanlış veya geçersiz sonuçlar veya bilgiler, eksiklikler, yanlış beyanlar ve benzeri konular yer almaktadır. Platformun, herhangi bir NGS Cloud içeriğini kullanımınızdan veya uygulamanızdan kaynaklanabilecek veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar, yükümlülük, maliyet, zarar, iş kesintisi veya masrafından sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Tüm NGS Cloud İçeriği, size herhangi bir garanti vermeden yalnızca “olduğu gibi” esasına dayanarak sağlanır. Platform, herhangi bir NGS Cloud İçeriğinin eksiksizliği, doğruluğu, kesinliği veya güvenilirliği konusunda herhangi bir garanti vermez, garanti etmez, onaylamaz, desteklemez, temsil etmez, doğrulamaz veya başka türlü bir sorumluluğa sahip değildir. Bu bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılması ve bunlara güvenilmesi tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, Platform, Kullanıcı Verilerinin veya NGS Cloud İçeriğinin doğruluğu veya varyant dosyalarının sonuçlarının veya başka türlü yorumlanması konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya iddiada bulunmaz. NGS Cloud ve Site üçüncü taraf web sitelerine veya kaynaklarına bağlantılar içerebilir. Platformun bu tür web sitelerinin veya kaynakların veya bunlardaki içerik, ürün veya hizmetlerin kullanılabilirliği veya doğruluğundan sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Platformun bu tür web sitelerinin veya kaynakların veya bunlardaki içerik, ürün veya hizmetlerin kullanılabilirliği veya doğruluğundan sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Bu tür web sitelerine ve kaynaklara bağlantılar, Platformun veya bu sitenin içeriği, ürünleri veya hizmetleri tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür web sitelerini veya kaynakları kullanmanızdan doğan tüm sorumluluğu kabul edersiniz.

B. Garantilerin Reddi: NGS CLOUD, SİTE, NGS CLOUD İÇERİĞİ VE KULLANICI VERİSİ KULLANIMINIZIN TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA OLDUĞUNU VE PLATFORM VEYA SİTE İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR HATADAN VEYA İHMALDEN SORUMLU TUTULAMAYACAĞINI AÇIKÇA ANLAR VE BEYAN EDERSİNİZ. NGS CLOUD İÇERİĞİ VE/VEYA KULLANICI VERİLERİ VE TÜM MALZEMELER, BİLGİ, ÜRÜNLER VE HİZMETLERE DAHİL OLAN HİZMETLER DAHİL. YUKARIDAKİ BU ŞARTLAR VE KOŞULLARDA AŞAĞIDAKİ AÇIKLANAN KAPSAM DIŞINDA, OLDUĞU GİBİ “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” ESASLARLA SAĞLANMAKTADIR. BU ŞARTLAR VE KOŞULLARDA AÇIKLANAN KAPSAM DIŞINDA, PLATFORM AÇIKÇA NGS CLOUD, SİTE, NGS CLOUD İÇERİĞİ VE KULLANICI VERİSİ İLE İLGİLİ TİCARETE UYGUNLUĞUN ZIMNİ GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL DAHİL ANCAK SINIRLI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİL AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİ VE TEMSİLİYETLERİ REDDEDER.

PLATFORM, 

(i) NGS CLOUD VEYA SİTENİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA, 

(ii) NGS CLOUD VEYA SİTENİN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK SONUÇLARA VEYA DİĞER NGS CLOUD İÇERİĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA VEYA 

(iii) NGS CLOUD VEYA SİTEDEKİ HERHANGİ BİR HATANIN DÜZELTİLECEĞİNE DAİR BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

8. TAZMİNAT

Platformu, memurlarını, yöneticilerini, çalışanları ve acentelerini, makul avukat ücretleri ve masrafları da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir talep, yükümlülük, hasar, kayıp ve masraflardan zararsız olarak savunmayı, tazmin etmeyi ve elinde bulundurmayı aşağıdaki durumlar ile ilgili olarak kabul edersiniz.

(i) NGS Cloud, Site, NGS Cloud İçeriğine (NGS Cloud'dan gelen raporların veya sonuçların kullanımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve Kullanıcı Verilerine erişiminiz veya kullanımınız

(ii) Kullanım Şartlarını ve Koşullarını ihlal etmeniz;

(iii) NGS Cloud veya herhangi bir NGS Cloud İçeriği veya Kullanıcı Verisini kullanımınızla ilgili geçerli yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmeniz;

(iv) Tarafınızdan gönderilen, yayınlanan, yüklenen veya sağlanan tüm Kullanıcı Verileri;

(v) Herhangi bir NGS Cloud İçeriğini veya Kullanıcı Verisini kullanımınızla bağlantılı olarak herhangi bir fikri mülkiyet, tanıtım, gizlilik, mülkiyet veya gizlilik hakkı da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmeniz veya

(vi) NGS Cloud, Site veya herhangi bir NGS Cloud İçeriğinin kullanımı veya erişimine herhangi bir ölçüde dahil olan müşterileriniz veya kullanıcılarınız için teşhis, test, klinik veya tıbbi bilgi veya hizmetler sağlamanız.

9. SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN ELVERDİĞİ ÖLÇÜDEKİ EN GENİŞ KAPSAMA GÖRE BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ VEYA BU SÖZLEŞMENIN DIŞINDA VEYA NGS CLOUD, SİTE, NGS CLOUD İÇERİĞİ VE KULLANICI VERİSİ KULLANIMIZ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR DOLAYLI, RASTLANTISAL, ÖZEL, SONUÇ OLARAK VEYA İBRET TEŞKİL EDİCİ ZARARLARDAN VE KAR KAYBI İTİBAR, KULLANIM, VERİ VEYA DİĞER MANEVİ ZARARLARINIZDAN PLATFORM VE İŞTİRAKLERİNİN, MEMURLARININ, YÖNETİCİLERİNİN, DANIŞMANLARININ, ÇALIŞANLARININ, ACENTALARININ VE LİSANSÖRLERİNİN SORUMLU TUTULAMAYACAĞINI (PLATFORMA BU TÜR ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE) AÇIKLIKLA KABUL VE BEYAN ETMEKTESİNİZ. HİÇBİR DURUMDA ŞİRKETİN (VEYA İŞTİRAKLERİNİN, MEMURLARININ, DİREKTÖRLERİNİN, ÇALIŞANLARININ, TEMSİLCİLERİNİN VE LİSANSÖRLERİNİN) DOĞRUDAN ZARARLAR İÇİN KÜMÜLATİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ (A) BİN EURO (1000 EURO) VEYA (B) YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERMEDİĞİ DURUMLAR DIŞINDA, BU TÜR TAZMİNAT TALEBİNİN İLK ORTAYA ÇIKTIĞI TARİHTEN HEMEN ÖNCE ON İKİ (12) AY BOYUNCA TARAFINIZDAN ÖDENEN VEYA ÖDENECEK TOPLAM ÜCRET TUTARI AŞAMAZ.

Bazı yargı bölgeleri, belirli garantilerin hariç tutulmasına veya dolaylı veya arızi zararlar için sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar geçerli yasaların gerektirdiği ölçüde kullanıcı için geçerli olmayabilir.

10. GENEL BİLGİ

Şartlar ve Koşullar (burada referans olarak açıkça belirtilen tüm şartlar ve koşullar dahil), bu konu ile ilgili olarak kullanıcı ve Platform arasındaki tüm Şartlar ve Koşulları oluşturur ve NGS Cloud ve Site kullanımınızı yönetir, Sizinle Platform arasında bu konuya ilişkin anlayış veya düzenlemeler, önceki ve güncel sözleşmelerin yerini alır. Yukarıda belirtilen Sözleşmenin maddelerini sınırlamaksızın, bu Hüküm ve Koşullar herhangi bir satın alma siparişi, fatura veya diğer sipariş belgelerinde yer alan tüm koşulların yerine geçer. Şirketin yazılı ön izni olmadan, Şartlar ve Koşullar tayin etmeyecek ya da tamamen veya kısmen, ister gönüllü olarak isterse ya da yasa gereğince, herhangi bir hak atamayacak veya herhangi bir yükümlülük vermeyeceksiniz. Şirketin uygun yazılı onayı olmadan tarafınızdan iddia edilen herhangi bir görev veya yetki devri geçersiz olacaktır. Platform, Şartlar ve Koşulları veya işbu sözleşmedeki tüm hakları sizin izniniz olmadan atayabilir (veya işbu sözleşmedeki yükümlülükleri devredebilir). Şartlar ve Koşullar ve kullanıcı ve Platform arasındaki ilişki, yasa hükümleri, kuralları ve ilkeleri çatışması dikkate alınmadan veya uygulanmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabi olacaktır. Bu Kullanım Şartları uyarınca veya bunlarla ilgili anlaşmazlıkları çözme yetkisinin ve yerinin Ankara (Türkiye) mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin olacağını kabul etmektesiniz. Platformun Şartlar ve Koşulların herhangi bir hakkını, hukuk yolunu veya hükmünü kullanmaması veya uygulamaması, bu hak, hukuk veya hükmün feragat edilmesi anlamına gelmez. Şartlar ve Koşulların herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz olduğu tespit edilirse, taraflar yine de mahkemenin, hükümlerde yürürlükte olan yasaya tam olarak yansıtılan şekliyle tarafların niyetlerini yürürlüğe koymaya gayret etmesi konusunda anlaşırlar. Aksine herhangi bir yasa veya yasaya bakılmaksızın, Hizmetlerin veya Şartlar ve Koşulların kullanımından doğan veya bunlarla ilgili olarak tarafınızdan getirilen herhangi bir talep veya dava sebebinin, bu tür bir talepten sonraki bir (1) yıl içinde yerine getirilmesi gerektiğini kabul edersiniz veya dava hakkı veren neden ortaya çıkar veya sonsuza dek engellenir. Siz ve Platform bağımsız yüklenicilersiniz ve hiçbir Ajans, ortaklık, ortak girişim, çalışan-işveren veya franchiser-franchise ilişkisi bu Şartlar ve Koşullar tarafından tasarlanmamıştır. Şartlar ve Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve yasal veya sözleşmeye bağlı bir etkisi yoktur. Platform, bu Şartlar ve Koşullar veya NGS Cloud ile ilgili olarak, bu tür bildirimleri NGS Cloud hesabınıza göndererek ya da kayıt veya hesabınızı ayarladığınızda sağladığınız e-posta adresine veya diğer iletişim adreslerine göndererek size bildirimde bulunabilir. Bu tür bildirimler, aşağıda belirtildiği üzere kullanıcıya uygun ve zamanında verilmiş sayılacaktır. 

(a) Bu Şartlar ve Koşulları tamamlamak ve kullanıcı bu Şartlar ve Koşullar uyarınca verilen bildirimleri sağlamak için elektronik yolların kullanılmasına; ve 

(b) bu Hüküm ve Koşullar veya NGS Cloud ve Siteyi kullanımınızla ilgili bilgileri saklamak için elektronik kayıtlara izin vermiş olursunuz.

11. YORUMLAR ve KULLANICI GERİ BİLDİRİMİ

Aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: 

(i) NGS Cloud veya Siteyle ilgili fikirleri Şirkete veya çalışanlarının veya temsilcilerinin herhangi birine göndererek, otomatik olarak Platform’a bu fikirlerde fikri mülkiyet haklarınızın herhangi birine otomatik olarak lisans verirsiniz ve 

(ii) NGS Cloud veya NGS Cloud’a sunulan Site veya çalışanlarından herhangi biri veya temsilcileri ile ilgili fikirler otomatik olarak Şirkete lisanslanır. NGS Cloud veya Site ile ilgili olarak size sunduğunuz her türlü öneri, geliştirme talebi, yorum, fikir paylaşımı veya diğer geri bildirimleri NGS Cloud ve Siteye dahil etmek ve kullanmak için veya işleyişi veya işlevselliği ile ilgili telif hakkı içermeyen, dünya çapında, değiştirilemez, kalıcı, alt lisanslı bir lisans verirsiniz.

12. NGS CLOUD SONUÇLARININ YAYINLANMASI

NGS Cloud ve diğer yazılımlar arasındaki karşılaştırmaların yayınlanması, Platform'un açık yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Bu durum NGS Cloud kullanılarak elde edilmiş herhangi bir bilgi türünün özet, poster, sunum, web semineri, çevrimiçi veya basılı yayınlar vb. de içermekle birlikte yalnızca bunlarla sınırlı olmayan formatlarda yayınlanması için Platform yetkililerinden yazılı izin alınması ve Platform çalışanlarının da çalışmalara davet edilmesi gerektiğini kabul etmiş sayılmaktasınız. Bu konuda lütfen bizimle [email protected] adresinden irtibata geçiniz.

13. İHLALLER

Şartların ve Koşulların ihlallerini bildirmekle olan sorumluluğunu yerine getirerek lütfen bize bildirin veya NGS Cloud ile ilgili teknik sorular da dahil olmak üzere yorumlarınızı veya sorularınızı [email protected] adresine e-posta göndererek bize bildirin.