Gizlilik Politikası

NGS CLOUD GDPR NGS CLOUD HIPAA NGS CLOUD KVKK

Gizlilik Politikası

En son 06 Haziran 2020 tarihinde güncellendi.

Pairend Biyoteknoloji, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanırken tarafınızca gönderilen kişisel bilgiler ve genomik veriler dahil olmak üzere, bize verdiğiniz bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt etmiştir.

Bu Gizlilik Politikası, Pairend Biyoteknoloji ve bağlı kuruluşlarının ve yan kuruluşların (birlikte, “Şirket” veya “biz”) platform.pariend.com kullanıcılarından alınan veya sosyal medya kuruluşlarındaki ilgili sitelerden veya mobil cihazlardaki (toplu olarak “Site”) ilgili uygulamalar aracılığıyla ve NGS Cloud yapay zeka destekli genetik veri analiz platformu (“NGS Cloud”), forumlar, veritabanları, web siteleri ve Şirket tarafından sunulan veya kullanıma sunulan uygulamalar (toplu olarak Site ile birlikte “Hizmetler”) dahil olmak üzere ürünlerin ve hizmetlerin kullanıcılarından alınan bilgiler kişisel, genomik ve diğer bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi ile ilgili politika ve süreçleri açıklar.

Siteyi, NGS Cloud’u veya diğer Hizmetleri kullanarak veya bunlara erişerek veya Şirkete bilgi göndererek bu Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikası, yalnızca Hizmetler aracılığıyla bize sağladığınız bilgiler için geçerlidir, başka yollarla veya başka kaynaklardan topladığımız bilgiler için geçerli değildir. Bu Gizlilik Politikası zaman zaman güncellenebilir. Yeni Gizlilik Politikasını Sitede ilan ederek değişiklikleri bildireceğiz. Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasına düzenli olarak bakmanız tavsiye edilir. Burada "siz" ve "sizin" ifadelerine yapılan tüm atıflar, sizi tek tek kullanıcı olarak ve Siteyi veya diğer Hizmetleri kullanımınızı da kapsayacak şekilde, sizi istihdam eden, ihale eden veya elinde tutan herhangi bir şirket, kurum veya başka bir tüzel kişiyi veya Hizmetleri adına kullandıklarınızı içerir. 

Hangi Bilgileri Topluyoruz?

Aşağıdaki bilgi türlerini toplamakta, almakta ve saklamaktayız:

Kişisel Tanımlayıcı Bilgi: SADECE bize vermeyi seçtiğinizde Kişisel Olarak Tanımlayıcı Bilgileri Siteden toplamaktayız. Kişisel, Tanımlayıcı Bilgiler (KTB), sizi tanımlamak veya sizinle temasa geçmek için kullanılabilecek adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, şirket veya kurum bilgileriniz, hesap tanımlayıcıları, hesap şifresi, ödeme bilgileri, kredi kartı bilgileri ve diğer faturalandırma verileri dahil ama sınırlı olmaksızın olan bilgilerdir.

Özellikle, Hizmetleri satın aldığınızda veya Sitede ve/veya Hizmetlere kaydolurken veya yazılırken bunlar arasında NGS Cloud'a kaydolurken veya NGS Cloud’u açarken bir e-bültene abone olduğunuzda, bir ankete yanıt verdiğinizde, bir form doldurduğunuzda veya Profilinizi Site veya Hizmetler aracılığıyla doldurduğunuzda, ilgili herhangi bir hesap veya üyelik dahil ancak sınırlı olmaksızın Şirkete verdiğiniz KTB’yi toplar, alır ve saklarız. Belirli irtibat ve diğer KTB, Hizmetlerin kullanılması, kaydolması veya Siteye kaydolunması, Sitedeki belirli özelliklerin veya işlevlerin kullanılması veya bizimle başka bir şekilde işlem yapılması için gerekebilir. Bu tür bilgileri vermemeyi seçebilirsiniz, ancak Hizmetlerimizi, Sitemizi, ticari işlemlerimizi veya bölümlerini kullanamayabilir veya bunlardan yararlanamayabilirsiniz.

Genomik Veri: Genomik veriler, genomik diziler, ekzomlar, varyant dosyaları, spesifik DNA veya RNA dizileri, gen setleri ve varyant setlerinin yanı sıra ilişkili örnek bilgiler, ek açıklamalar, demografik açıklamalar (örn. Yaş, cinsiyet, etnik köken, geçmişe ait özellikler vb.), fenotipik açıklamalar (örn. hastalık koşulları, sağlıkla ilgili bilgiler, kişisel özellikler, aile öyküsü) ve bu tür herhangi bir sekans verisiyle bağlantılı olarak yükleyebileceğiniz diğer verilerden oluşur. Genomik Verileri SADECE ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullanımınızla bağlantılı olarak bize sağlamayı tercih ederseniz toplamaktayız.

Kullanıcı İçeriği: Kullanıcı İçeriği, Siteye veya Hizmetlere yüklediğiniz, gönderdiğiniz, yolladığınız ya da başka bir şekilde sağladığınız, Genomik Veriler dahil olmak üzere bilgi, veri, metin, dosya, yazılım, grafik, müzik, ses, fotoğraf, video, mesaj, iletişim veya diğer materyallerdir.

Örneğin, Şirkete sağladığınız Kullanıcı İçeriğini aşağıdaki durumlarda alır ve saklarız:

 • Siteyi, NGS Cloud’u veya diğer Hizmetleri kullandığınızda; ve/veya
 • Sitede veya diğer Hizmetler aracılığıyla içerik, materyal, inceleme veya diğer bilgileri yayınladığınızda, yüklediğinizde veya başka bir şekilde sağladığınızda; ve/veya
 • Site veya diğer Hizmetler aracılığıyla anketleri veya anketleri doldurduğunuzda veya promosyonlar, etkinlikler veya diğer özel etkinliklere kayıt olduğunuzda veya dahil olduğunuzda; ve/veya
 • Şirketle veya Sitenin diğer kullanıcıları veya Katılımcıları veya diğer Hizmetlerle (bu tür iletişimlerin içeriği ve bu iletişimlerle bağlantılı olarak sağlanan bilgiler dahil) iletişim kurulduğunda; ve/veya
 • Şirket veya Site ve/veya Hizmetler aracılığıyla erişilen veya kullanılan üçüncü taraflara ve bunların web sitelerine, uygulamalarına ve hizmetlerine bilgi sağladığınızda.

Otomatik Olarak Topladığımız Bilgi: Bizimle her etkileşim kurduğunuzda belirli türde bilgileri alır ve saklarız. Örneğin, Sitedeki ve Hizmetlerdeki etkinliğinizi, saat ve tarih veya aktivitelerinizi, IP adresinizi, tarayıcı türünüzü, sayfa görüntülemelerinizi, alan adlarınızı ve benzer bilgileri otomatik olarak kaydedebiliriz. Ayrıca, kullanabileceğiniz Hizmetlerimizi (yeni özellikler, sürümler, hata düzeltmeleri, vb.) otomatik olarak güncellemek için otomatik olarak bilgisayarınıza bilgi gönderebilir ve bilgisayarınızdan bilgi alabiliriz. Birçok web sitesi gibi, web tarayıcınız veya uygulamanız Hizmetlerimize eriştiğinde belirli türdeki bilgileri almak için “çerezler” (aşağıya bakınız), günlük dosyaları, web aksiyon notu ve diğer otomatik araçları da kullanabiliriz. Bu bilgileri genellikle Siteyi ve Hizmetleri yönetmek, geliştirmek, iyileştirmek ve özelleştirmek, Site ve Hizmetlerin nasıl kullanıldığını anlamak ve analiz etmek ve toplu kullanımı izlemek, analiz etmek ve raporlamak gibi dahili amaçlar için kullanırız. Bizim için geçerli olan gizlilik ve veri koruma yasalarına ve düzenlemelerine uyarız. Dolayısıyla, Kişisel Verilerinizi Türkiye’den alırsak veya toplarsak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyduğumuzu belirtiriz ve ilgili rehberler dahilinde hazırladığımız KVKK Aydınlatma Metni’ne göz atmanızı rica ederiz. Ayrıca, Kişisel Verilerinizi Avrupa Birliği'nden veya Avrupa Ekonomik Alanı'ndan (“AB/AEA”) alırsak veya toplarsak, söz konusu Kişisel Veriler ile ilgili olarak sizin için geçerli olan Avrupa Parlamentosu Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 13. Madde kapsamındaki “Bilgi ve Kişisel Veriye Erişim” ve sizin için geçerli olan tüm GDPR yasalarına, kurallarına ve düzenlemelerine uyacağız. Buna göre, bu tür Kişisel Verileri aşağıdaki temelde işleyeceğiz:

 • Sizinle Şirket arasında Hizmet sağlamak gibi herhangi bir anlaşmanın gerçekleştirilmesi için
 • Şirket ile Veri konusu özne arasındaki müşteri ve iş ilişkileri ile ilgili meşru menfaatlerimiz doğrultusunda
 • yasal kurumsal ve muhasebe yükümlülükleri dahil, bizim için geçerli olan yasal yükümlülüklere uymak için. Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Hesap Verebilirlik Yasası (“HIPAA”) ile açıkça uyumlu olduğu belirtilen Hizmetlerimiz dışında, kişisel olarak tanımlanabilir sağlık bilgilerini kasten toplamamaktayız ve zaten vermemenizi de talep ediyoruz dolayısı ile Şirkete verilen bu tür bilgilerle ilgili olarak tüm sorumluluk veya yükümlülükleri reddediyoruz. Açıkça HIPAA uyumlu olduğu belirtilen herhangi bir Hizmet ile ilgili olarak, Şirket, bu tür kişisel olarak tanımlanabilir sağlık bilgilerini yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak alabilir.

Bilgileriniz Nasıl Kullanılıyor?

Sizden bilgi almadaki temel hedefimiz Hizmetlerimizi sunmak, yönetmek, geliştirmek ve iyileştirmektir. Buna göre, Şirket sizden ve/veya sizin hakkınızda gönderilen, toplanan veya alınan bilgileri aşağıdaki amaçlardan herhangi biri için kullanabilir:

 • Hizmetlerimizi (Site ve NGS Cloud dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) işletmek, sağlamak, yönetmek, geliştirmek ve iyileştirmek ve Şirketin ilgili işlerini işletmek ve desteklemek
 • Kullanıcıların Hizmetlerimize toplu ve bireyselleştirilmiş bir şekilde nasıl eriştiklerini ve kullandıklarını daha iyi anlamak, kullanımı izlemek ve takip etmek, kalite kontrol yapmak, teknik ve diğer hataları veya sorunları düzeltmek ve kullanıcı istek ve tercihlerine yanıt vermek
 • Hizmetlerin ve ilgili konuların kamuoyunun kullanımına ilişkin bilgileri toplu olarak analiz etmek, derlemek ve yayınlamak, genomik analize ilişkin toplu veri ve istatistikleri analiz etmek, derlemek ve yayınlamak, NGS Cloud ve diğer genomik analiz ürünleri veya Şirketin araçları gibi Hizmetler içindeki (ve bunun için başka şekilde kullanılan) ek açıklamaları ve veritabanı bilgilerini geliştirmek
 • Reklam, pazarlama ve promosyon amaçlı; ancak Kişisel Kimlik Bilgilerinizi üçüncü taraflara satmayız veya kiralamayız.
 • Kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler, dil ve konum özelleştirme, kişiselleştirilmiş yardım ve talimatlar veya Hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin diğer yanıtları sağlamak.
 • Üyelikleri, satın alımları ve herhangi bir üçüncü taraf sözleşmeye veya yükümlülüğe (örneğin, üçüncü taraflara telif hakkı veya diğer ödemeler yapmak gibi) uymak amacıyla gerektiği şekilde izlemek. Ancak, böyle bir uyumluluk için kesinlikle gerekli olmadıkça, KTB’yi üçüncü taraflara aktarmamak için makul çabayı göstereceğiz.
 • Hesabınız ya da üyeliğiniz ya da Hizmetleri kullanımınız ya da Hizmetlere katılımınızla ilgili olarak sizinle iletişim kurmak ya da sizinle iletişim kurmak için, yukarıda ve aşağıda açıklanan amaçlarla size mesaj ve bildirimler göndermek için e-posta adresinizin kullanılması da buna dahildir.
 • Size yeni ve güncellenmiş işlevselliğe sahip bir e-bülten göndermek için. Bu e-bülten, teşhis koyma şansınızı artırarak yazılımdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır. İstediğiniz zaman bu e-bülten aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.
 • Size faturalandırma yapmak, ödemeleri işleme koymak ve yetkilendirme, hesap geçmişi ve satin alma amaçları için.
 • Bu, Şirketten yapılan satın alımlar için kredi kartı yetkilendirmesini ve doğrulamasını, coğrafi erişimi sınırlı olabilecek ürün ve hizmetlerin konum doğrulamasını ve benzerlerini içerebilir.
 • Yeni hizmetler ve ürünler geliştirmek de dahil olmak üzere size içerik, hizmet veya diğer ürün ve hizmetleri sunmak için.
 • Size haber ve bültenler, özel teklifler, promosyonlar ve hedefli reklamlar sunmak için.
 • Yürürlükteki yasalara, kurallara ve düzenlemelere ve herhangi bir düzenleyici yetkiliye veya mahkeme emrine uymak.
 • Herhangi bir kişinin emniyetini korumak, sahtekarlık, güvenlik veya teknik sorunları ele almak veya Şirketin haklarını veya mülkiyetini korumak. Bu politikada kullanıldığı şekliyle, bilgileri "kullanma" ve "işleme", bir bilgisayarda çerezlerin kullanılması, bilgilerin istatistiksel veya diğer analizlere tabi tutulması ve bilgilerin toplanması, saklanması, depolanması, kuruluşumuzdaki veya uluslararası kuruluşlar arasındaki bilgileri değerlendirme, değiştirme, silme, kullanma, birleştirme, açıklama ve aktarma dahil olarak anlaşılmalıdır.

Bilgiler Ne Zaman Başkalarıyla veya Kamuoyuyla Paylaşılır veya Açıklanır?

Kullanıcılarımız tarafından sağlanan bilgiler işimizin önemli bir parçasıdır. Şirket, kullanıcı tarafından sağlanan veya toplanan bilgileri yalnızca yukarıda açıklanan amaçlarla uyumlu olarak, izniniz olduğunda (zaman zaman Hizmetler aracılığıyla veya başka bir şekilde sağladığınız gibi) ve bu bölümde açıklandığı gibi aşağıdaki gibi paylaşacak ve açıklayacaktır:

Halka Açık Forum: Sitenin herkese açık bölümlerine (tartışma grupları, bülten panoları ve benzer forumlar gibi) gönderilen veya Hizmetin geniş kullanıcı erişimi için tasarlanmış bölümleri (incelemeler, odaklanmış kullanıcı grupları vb. gibi) herhangi bir Kullanıcı İçeriği veya diğer kullanıcı bilgileri, içerik veya materyaller kısıtlama olmaksızın kamuoyuyla paylaşılabilir. Şirket ayrıca, Şirket tarafından ilk kez sağlanan veya Şirket tarafından toplanan bilgilerden önce halka açık olan herhangi bir bilgiyi veya Şirket tarafından herhangi bir işlem veya ihmal edilmeden kamuya açık hale gelen bilgileri yayınlama veya kamuya açık hale getirme hakkını saklı tutar.

Toplu Veri ve Ek Açıklamalar: Şirket, 

(a) toplu bir sekilde, Hizmetlerin kullanımı ve ilgili konuların kamuya açıklanmasına ilişkin bilgileri, 

(b) genomik analize ilişkin toplu veri ve istatistikleri yayınlayabilir ve başka şekilde açıklayabilir. Şirket ayrıca geçerli Hizmetlerin içinde (NGS Cloud ve diğer genomik analiz ürünleri veya Şirketin araçları gibi) sizin ve diğer kullanıcıların Hizmetleri kullanımından türetilen geliştirilmiş ek açıklamalar ve veritabanı bilgilerini de ifşa edebilir.

Şirket İştirakleri: Bilgilerinizi bağlı kuruluşlarımızla ve diğer bağlı kuruluşlarımızla ancak yalnızca bu kuruluşlar ya bu Gizlilik Politikasına tabiyse ya da en azından bu Gizlilik Politikasında açıklananlar kadar koruyucu uygulamaları izliyorsa paylaşabiliriz.

Yükleniciler ve Acenteler: Başka şirketleri ve bireyleri işlevleri ve işlemleri gerçekleştirmek veya bizim adımıza başka bir şekilde hareket etmek için istihdam edebiliriz. Örnekler arasında ödemeleri işleme, hizmet sorunlarını çözme, Hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili hataları düzeltme, posta ve e-posta gönderme, müşteri listelerinden tekrarlanan bilgileri kaldırma, verileri analiz etme, pazarlama yardımı sağlama (pazarlama ve tanıtım programlarıyla ilgili veriler dahil), web sitelerini veya yazılımları barındırma, web siteleri ve yazılım geliştirme, müşteri hizmetleri sağlama, Şirkete Hizmetleri sunma, yönetme, geliştirme veya geliştirme ve/veya olağan iş akışı içinde başka amaçlar için yardımcı olma yer almaktadır. Bu üçüncü taraflar, KTB’ye ve bizim adımıza işlevlerini yerine getirmek için gereken diğer bilgilere erişebilir. Bu şirketlerin 

(1) KTB için bu Gizlilik Politikasında belirtilenlerden daha az koruyucu olmayan yeterli korumalar sağlamaları ve 

(2) KTB’yi yalnızca üçüncü tarafın tarafımızca istenildiği amaç için kullanmaları için mkaul çabayı gösteriyoruz. Yürürlükteki yasaların öngördüğü durumlar dışında, bu üçüncü tarafların eylemlerinden veya eksikliklerinden sorumlu değiliz.

Ticari Transferler ve İşbirlikleri: İşimizi geliştirmeye devam ettikçe, Şirketi ve/veya işini veya varlıklarını satabilir ve/veya çevrimiçi siteleri, hizmetleri, yan kuruluşları veya diğer işletmeleri satabilir ya da satın alabiliriz; veya stratejik işlemlerde veya lisanslarda diğer şirketlerle işbirliği yapabilir veya ortak olabiliriz. Bu tür işlemlerde, müşteri ve kullanıcı bilgileri genellikle devredilen ticari varlıklardan biri veya başka bir şekilde işlemin bileşenlerinden biri işlemde yer alır, bu nedenle bu bilgileri böyle bir işlemle bağlantılı olarak paylaşabiliriz.

Yasalara Uyum ve Şirket ve Diğerlerinin Korunması: KTB’yi ve diğer bilgileri ifşa etme hakkımızı kanuna, yargılama usüllerine, mahkeme kararına, mahkeme çağrısına veya diğer yasal süreçlere uyma; dolandırıcılık, güvenlik veya teknik sorunları önleme veya başka şekilde ele alma; Kullanım Koşullarımızı ve diğer sözleşmeleri uygulama veya yürütme; Şirket, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin, kullanıcılarımızın veya diğerlerinin haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini koruma adına ifşa etmenin uygun olduğuna inandığımızda saklı tutarız. Bu, sahtekarlıktan korunma ve risk azaltma önlemlerini güven altına alma amacıyla diğer şirket ve kuruluşlarla bilgi alışverişini içerir. Bu, bu Gizlilik Politikasını ihlal eden ticari amaçlarla müşterilerden Ticari Olarak KTB’nin satışını, kiralanmasını, paylaşılmasını veya başka bir şekilde ifşa edilmesini içermez.

Bilginizi Değiştirmek veya Silmek: Kişisel Kimlik Bilgilerinizin saklanması, silinmesi, erişimi ve değiştirilmesi ile ilgili olarak KVKK ve GDPR kapsamındaki yükümlülüklerimize uymaya gayret ediyoruz. Özellikle, GDPR kapsamında haklarınıza aşağıda maddelendiği şekli ile saygı gösteriyoruz:

 • Kişisel Verilerinize erişme, bunları değiştirme veya silme; ve
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini kısıtlamak veya Kişisel Verilerinizin belirli bir şekilde işlenmesine itiraz etmek; ve
 • Belirli ön koşullar altında Kişisel Verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir biçimde almak ve bu verileri başka bir denetleyiciye aktarmak. Bunu, kayıt veya üyelik profilinizi güncelleyerek veya bize GDPR uyarınca yazılı bir bildirim göndererek bu haklarınızı kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, sistemimizdeki KTB’yi silmemizi isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin ve eğer kaydı saklamak için yasal bir yükümlülüğümüz yoksa veya bu tür bir veriyi tutmak için yasal bir gereksinimimiz yoksa, talebinizi yerine getirmek için iyi niyetle çaba göstereceğiz. Gizlilik iletişim bilgileri için lütfen aşağıya bakınız. 

Bu tarz durumlarda, bu tür istekleri işlemeden önce bireysel kullanıcılardan kendilerini tanıtmalarını ve erişmeleri, düzeltilmeleri veya kaldırılmaları istenen bilgileri belirlemelerini isteriz ve yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı veya bu tür isteklerin makul olmayan şekilde tekrarlayıcı veya sistematik olmasından, orantısız teknik çaba gerektirmesinden, bu Gizlilik Politikasının izin verdiği ölçüde diğer veritabanlarına veya Hizmetlere dahil edilen bilgilerle ilgili olmasından, başkalarının mahremiyetini tehlikeye atmasından, uygulanamaz olmasından (örneğin yedekleme ünitelerinde yer alan bilgiyi ilgilendiren istekler veya ayrılamaz türevsel bilgi gibi) veya erişimin başka şekilde gerekli olmadığından istekleri işlemeyi reddedebiliriz. Belirli Hizmetleri koruma şeklimiz nedeniyle, bilgilerinizi sildikten sonra, kalan kopyaların etkin sunucularımızdan silinmesi bir süre daha alabilir ve yedekleme sistemlerimizde kalabilir.

Çerezler ve Diğer Dosyalar

Birçok web sitesi gibi, bilgi toplamak için "çerezler" kullanabiliriz. Çerez, kayıt tutma amacıyla bilgisayarınızın belleğine aktardığımız küçük bir veri dosyasıdır. Kullanıcı tercihlerini depolamak ve kullanıcı trendlerini izlemek de dahil olmak üzere Hizmetlerin kalitesini artırmak için çerezleri kullanabiliriz. Hizmetlere gelecekte giriş yapmak için kayıt/üye kimliğinizi ve giriş şifrenizi kaydetmek için kalıcı çerezler kullanabiliriz. Hizmetlerin belirli özelliklerini etkinleştirmek, Hizmetlerle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu daha iyi anlamak ve Şirket kullanıcılarının toplu kullanımını ve Hizmetlerde web trafiği yönlendirmesini izlemek için oturum kimliği çerezlerini kullanabiliriz. Kalıcı çerezlerden farklı olarak, Hizmetler'den çıkış yapıp tarayıcınızı kapattığınızda oturum çerezleri genellikle bilgisayarınızdan silinir. Hizmetler'deki üçüncü taraf reklam verenler de tarayıcınıza çerez yerleştirebilir veya okuyabilir. Tarayıcı seçeneklerinizi değiştirerek, ziyaret ettiğiniz web sitelerinden bir çerez kabul etmeden önce çerezlerin kabul edilip edilmemesini veya sizi uyarmasını isteyebilirsiniz. Ancak çerezleri kabul etmezseniz, Hizmetlerin tüm bölümlerini veya işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bir web sayfasına her eriştiğinizde günlük dosyası bilgileri tarayıcınız tarafından otomatik olarak raporlanır. Hizmetleri kullandığınızda, sunucularımız herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde web tarayıcınızın gönderdiği belirli bilgileri kaydedebilir. Bu sunucu günlükleri, web isteğiniz, İnternet Protokolü (“IP”) adresi, tarayıcı türü, yönlendirme/çıkış sayfaları ve URL'leri, tıklama sayısı, alan adları, açılış sayfaları, görüntülenen sayfalar ve diğer bilgileri içerebilir. Hizmetleri kullandığınızda, kullanıcılarımızın çevrimiçi kullanım modellerini anonim olarak izlemek için kullanılan net GIF'ler (web işaretçileri olarak da bilinir) veya benzer mekanizmalar kullanabiliriz. Bu açık GIF'ler kullanılarak Şirket hesabınızdan KTB toplanmaz. Ayrıca, alıcılar tarafından hangi e-postaların açıldığını izlemek için kullanıcılarımıza gönderilen HTML tabanlı e-postalarda net GIF'ler de kullanabiliriz. Bilgiler daha doğru raporlama sağlamak ve Hizmetleri kullanıcılarımız için daha iyi hale getirmek için kullanılır.

Kimlik Hırsızlığı ve İlgili Suistimaller

Kimlik hırsızlığı ve şu anda “kimlik avı” olarak bilinen uygulama Şirket için büyük endişe kaynağıdır. Kimlik hırsızlığından korunmanıza yardımcı olacak bilgileri korumak bizim için önemlidir. Güvenli veya istenmeyen bir e-posta veya telefon iletişiminde kredi kartı bilgilerinizi, hesap kimliğinizi, giriş şifrenizi veya ulusal kimlik numaralarınızı hiçbir zaman talep etmeyiz ve talep etmeyeceğiz.

Çocuklara Yönelik Politikamız

Hizmetler 18 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. 18 yaşından küçük çocuklardan bilerek Kişisel Tanımlama bilgileri toplamıyoruz. 18 yaşından küçük bir çocuğun Bize KTB sağladığını fark edersek, bu bilgileri dosyalarımızdan sileceğiz.

Güvenlik

Şirket, bilgilerinizin korunması ve KTB ve Genomik Verilerinizin güvenliğinin korunması ile ilgilenmektedir. Bu Gizlilik Politikasının kapsadığı kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişime veya yetkisiz olarak değiştirilmesine, ifşa edilmesine veya imha edilmesine karşı korumak için uygun, endüstri standard güvenlik önlemlerini ve teknolojilerini kullanıyoruz (bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kamuya açıklanabilecek veriler hariç). Bu bağlamda, KTB’nizi yetkisiz erişime karşı korumak için tasarlanmış idari, fiziksel ve elektronik önlemler uygularız. Şifrelenmemiş elektronik olarak saklanan “kişisel verilerinizin” güvenliğinin, gizliliğinin veya bütünlüğünün ihlali olması durumunda yasal olarak gerekli açıklamaları eposta veya Sitede veya Hizmetlerde belirgin postalama ile mümkün olan en uygun zaman ve makul olmayan gecikme olmadan (i) kolluk kuvvetlerinin meşru ihtiyaçları veya (ii) ihlalin kapsamını belirlemek ve veri sisteminin makul bütünlüğünü geri yüklemek ile tutarlı olduğu sürede yapacağız (güvenlik ihlali bildirimi ile ilgili yürürlükteki yasalarda tanımlandığı gibi).

Sorumluluk Sınırlaması

Şirket Genomik Verinizi, KTB’nizi ve bu Gizlilik Politikası’nda yer alan diğer bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasını ihlal eden yetkisiz kişiler tarafından erişilmesi, kullanılması, ele geçirilmesi veya ifşa edilmesine karşı makul ticari adımları atmış ve yeterli gayreti göstermiş olsa dahi Şirketin bilgilerinizle ilişkili güvenlik risklerini tamamen ortadan kaldıramayacağını bilmekte ve kabul etmektesiniz. Genomik Verilerinizi, KTB’nizi ve Site’de, NGS Cloud’da veya diğer Hizmetlerde yer alan diğer bilgilerinizi yükleme, yayınlama, sağlama, depolama, kullanma, analiz etme ve/veya değiştirmeyi ve bütün bu Hizmetlerin kullanımını sadecekendi risk ve sorumluluğunuzda yaptığınızı açıkça kabul ve beyan etmektesiniz. 

(i) Genomik Verilerinizi, KTB’nizi ve diğer bilgileri yüklemeniz, göndermeniz, sağlamanız, depolamanız, kullanmanız, analiz etmeniz ve/veya değiştirmeniz dahil Site’yi, NGS Cloud’u veya diğer Hizmetleri kullanımızdan sonuçlanan veya bir şekilde ortaya çıkan herhangi bir özel, dolaylı, sonuçsal, arızi veya cezai zarar, maliyet veya yükümlülükten 

(ii) Genomik Verilerinizdeki, KTB’deki veya diğer bilgilerdeki herhangi bir kayıptan, ifşadan veya kullanımdan Şirket’in sorumlu olmadığını açıkça kabul etmektesiniz. 

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize [email protected] eposta adresinden veya Pairend Biyoteknoloji, Çeçen Sokak No.: 25 D16 Akasya Kent Etabı A3 Blok Acıbadem Üsküdar/İstanbul, Türkiye adresinden ulaşın.